Inženýring

Inženýring

Starosti s úřady nechte na nás

Zajišťujeme komunikaci s úřady ve věcech vyřízení územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení stavby, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a v dalších záležitostech (např. pasport stavby, účast odborně způsobilé osoby při kontrole státních kontrolních orgánů)

KONTAKTY ›


Vyjádření správců sítí

Vyjádření správců sítí je nezbytným krokem před zahájením jednání s úřady. V odkazech níže jsou k dispozici formuláře k vyžádání stanoviska dotčených provozovatelů sítí.

Telefonica O2
https://corporate.cz.o2.com/cportal/appmanager/o2/home?_nfpb=true&_pageLabel=prautomMainBook

Severomoravské Vodovody a Kanalizace
http://vyjadreni.smvak.cz/

RWE
http://www.rwe-gasnet.cz/cs/emp/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/

ČEZ
https://geoportal.cez.cz/geoportal.ves/